„Dolny Śląsk”

Autor () zanotował wpis w dniu r.

„Dolny Śląsk” to rocznik regionalny wydawany od 1995 r. przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (w 2015 r. przyjęło ono nazwę Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne). Podejmowana na łamach czasopisma tematyka dotyczy przede wszystkim regionu dolnośląskiego we wszystkich aspektach: przyrodniczym, historycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. Pismo jest też trybuną dolnośląskich stowarzyszeń regionalnych i społeczno-kulturalnych.
Do numeru 18 redaktorem naczelnym „Dolnego Śląska” był Anatol J. Omelaniuk, a od numeru 19/2016 jest nim Stefan Bednarek. Obecny skład redakcji to:
Stefan Bednarek (redaktor naczelny)
Robert Różycki (zastępca redaktora naczelnego)
Agata Sikora, Anna Stodolna-Rybczyńska (sekretarz redakcji)
Izolda Topp-Wójtowicz, Andrzej Zieliński

Wszystkie tomy archiwalne są dostępne w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej (ul. Worcella 25/27 we Wrocławiu) oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego (Rynek 58 we Wrocławiu). Ostatnie tomy można zamawiać w Dolnośląskim Towarzystwie Regionalnym pod adresem mailowym: dtr.wroclaw@gmail.com


Bibliografia zawartości pisma w numerach 1-10 pobierz pdf
Bibliografia zawartości pisma w numerach 11-20
pobierz pdf


Spisy treści
Dolny Śląsk, nr 23/2020
Dolny Śląsk, nr 22/2019
Dolny Śląsk, nr 21/2018
Dolny Śląsk, nr 20/2017
Dolny Śląsk, nr 19/2016
Dolny Śląsk, nr 18/2015
Dolny Śląsk, nr 16/2011
Dolny Śląsk, nr 15/2010
Dolny Śląsk, nr 14/2009