Wręczenie nagród im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą publikację regionalistyczną wydaną w 2019 i 2020 roku

W sobotę 23 października 2021 r. odbyły się w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej II Spotkania z Książką i Prasą Regionalną połączone z wręczeniem nagród w Konkursie im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą publikację regionalną wydaną w 2019 i 2020 roku. Oto lista nagrodzonych autorów:

Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą publikację regionalistyczną wydaną w 2019 roku:

 1. Nagroda Główna: Pan Robert Leszczyński – za wszechstronne, bogate i wnikliwe przedstawienie dziejów i współczesności wsi Wójtowice k. Bystrzycy Kłodzkiej w starannie wydanej przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika książce Wójtowice. 700 lat w kresowej dolinie.
  ‏‏‎ ‎

  ‎‎‏‏‎ ‎
 2. Nagroda specjalna: Pan Marek Robert Górniak – za Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice (zeszyt 5), które są kontynuacją wyjątkowej wielotomowej serii wspomnień i relacji pierwszych osadników i ich potomków na terenie Ziemi Głogowskiej.
  Seria ta stanowi nieocenione źródło do badań nad społecznościami lokalnymi ziem odzyskanych po 1945 r.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎
 3. W kategorii czasopism nagrodę otrzymuje zespół miesięcznika „Ziemia Kłodzka” wydawanego od 1989 r. przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemia Kłodzka i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka – za wszechstronne, dobrze udokumentowane i atrakcyjnie przedstawione informacje o przeszłości i teraźniejszości mikroregionu Kotliny Kłodzkiej.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎

Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą publikację regionalistyczną wydaną w 2020 roku:

 1. Nagroda Główna: Pan Antoni Bok oraz zespół Autorów pracy zbiorowej Kolegiata w Głogowie. Historia – odbudowa – zabytek, łączącej w sobie walory poznawcze, estetyczne, popularyzatorskie i wysoki kunszt edytorski.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎
 2. Druga nagroda: Pani Anna Puk i Pan Tadeusz Orawiec – za staranne i profesjonalne zredagowanie bogatego źródłowo, czterojęzycznego albumu ilustrującego dawne dzieje miasta Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów wydanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎
 3. Nagroda Główna w kategorii czasopism: Zespół Redakcyjny kwartalnika „Karkonosze. Czasopismo Sudetów Zachodnich”, wychodzącego od 1984 r., a od 2014 pod egidą Karkonoskiego Parku Narodowego – za wszechstronną i atrakcyjną popularyzację wiedzy o przyrodzie, dziedzictwie kulturowym, sztuce i współczesnych problemach Sudetów Zachodnich.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎
 4. Wyróżnienie: Pani Krystyna Oniszczuk-Awiżeń za redakcję książki Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej. Pionierskie lata 1945-1950 wydanej przez Oficynę Wydawniczą „Brama”, dokumentującej powojenne procesy osadnicze i tworzenie się społeczności lokalnych na Ziemi Kłodzkiej.
  ‏‏‎ ‎

  ‏‏‎ ‎
 5. Wyróżnienie: Pan Henryk Pomykalski, autor i wydawca książki Historia proszowskich ulic – za pełne pietyzmu i miłości do miasta przedstawienie dziejów proszowskich ulic, które złożyły się na ciekawą opowieść o dziejach Proszowic.