Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2020 r.


Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka
za najlepszą książkę regionalistyczną
wydaną w 2020 r.

1.Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne ogłaszają czwartą edycję konkursu im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2020 roku. Patron Nagrody był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

2. Przewiduje się przyznanie nagrody autorom lub wydawcom w dwóch kategoriach:

a) za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei i wartości regionalnych;
b) za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe;
c) za wydawane regularnie czasopismo o profilu regionalnym lub lokalnym.

Jury konkursu oceniać będzie poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych prac. Zgłoszenia mogą przysyłać wydawcy oraz towarzystwa regionalne oraz inne instytucje i stowarzyszenia. Zgłoszone książki powinny mieć nadany numer ISBN oraz być dostępne w wersji papierowej.

3. Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek jury (jego skład zostanie opublikowany w momencie ogłoszenia wyników konkursu).

4.Zgłoszenia na konkurs wraz z 1 egzemplarzem książki wydanej w 2020 roku i/lub 3 kolejnymi numerami czasopisma należy przesyłać do 31 lipca 2021 r. na adres:
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
50-488 Wrocław,
ul. Worcella 25-27.

5. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych Ruchu Towarzystw Regionalnych RP oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, a nagrody zostaną wręczone we Wrocławiu podczas Spotkań z Książką i Prasą Regionalną organizowanych we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną. Przewidywany termin Spotkań to druga dekada września 2021 r.

Uwaga: Z powodu pandemii nie odbyły się Spotkania w 2020 roku, dlatego podczas wrześniowych Spotkań zostaną wręczone nagrody za publikacje wydane w 2019 i 2020 roku.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować pod adres:
dtr.wroclaw@gmail.com