Czwarta edycja konkursu im. Anatola J. Omelaniuka


Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
ogłaszają

czwartą edycję konkursu im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2020 roku. Patron Nagrody był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

Zgłoszenia na konkurs wraz z 1 egzemplarzem książki wydanej
w 2020 r. i/lub 3 kolejnymi numerami czasopisma należy przesyłać
do 31 lipca 2021 r.
na adres Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego:
50-488 Wrocław, ul. Worcella  25-27.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród za publikacje wydane w 2019 i 2020 roku nastąpi w drugiej dekadzie września 2021 r.
Patrz też: Regulamin Konkursu im. Anatola Omelaniuka