Ciekawa konferencja archiwistów i historyków


Zachęcamy do wzięcia udziału w bardzo ciekawej konferencji (online) na temat historii lokalnej i regionalnej organizowanej przez Archiwa Państwowe na przełomie czerwca i lipca. Główne tematy wystąpień:

  • Historia „naszej małej ojczyzny”, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W programie przewidziane są również wykłady ekspertów poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów, wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji oraz projektom edukacyjnym.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5379-v-ogolnopolska-konferencja-archiwistow-i-historykow-educare-necesse-est-rzeczpospolita-malych-ojczyzn