Składka członkowska za 2021 r.


Naszym PT Członkom oraz Stowarzyszeniom zrzeszonym w DTR przypominamy, że można już wpłacać składkę członkowską za 2021 r. (a także za lata ubiegłe). Członkowie indywidualni: 30,00 zł, emeryci i renciści: 15,00 zł, stowarzyszenia: 70,00 zł rocznie. Numer naszego konta:
03 1750 0012 0000 0000 3280 6128