Komunikat o Nagrodzie im. Anatola J. Omelaniuka


Komunikat o Nagrodzie im. Anatola J. Omelaniuka
za najlepszą książkę regionalistyczną
wydaną w 2019 roku

Kapituła Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka postanowiła przyznać Nagrody
im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2019 roku:

  1. Nagrodę Główną Panu Robertowi Leszczyńskiemu za wszechstronne, bogate i wnikliwe przedstawienie dziejów i współczesności wsi Wójtowice k. Bystrzycy Kłodzkiej w starannie wydanej przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika książce Wójtowice. 700 lat w kresowej dolinie.

  2. Nagrodę specjalną Panu Markowi Robertowi Górniakowi za Pamiętniki i wspomnienia osadników rejonu gminy Grębocice (zeszyt 5), które są kontynuacją wyjątkowej wielotomowej serii wspomnień i relacji pierwszych osadników i ich potomków na terenie Ziemi Głogowskiej.  Seria ta stanowi nieocenione źródło do badań nad społecznościami lokalnymi ziem odzyskanych po 1945 r.

  3. W kategorii czasopism nagrodę otrzymuje zespół miesięcznika „Ziemia Kłodzka” wydawanego od 1989 r. przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemia Kłodzka i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka – za wszechstronne, dobrze udokumentowane i atrakcyjnie przedstawione informacje o przeszłości i teraźniejszości mikroregionu Kotliny Kłodzkiej.

Wręczenie nagród odbędzie się po zniesieniu ograniczeń związanych
z pandemią Covid-19