Zmarł Grzegorz Pisarski – członek DTR, Wrocław, listopad 2019r.


Z głębokim żalem żegnamy kol. Grzegorza Pisarskiego, który od lat był z nami, twórczo uczestnicząc w działalności Towarzystwa. Będzie nam Go brak. Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie Grzegorza.