Tak było na Pierwszych Spotkaniach z Książką i Prasą Regionalną, Wrocław – DBP, 28.09.2019 – fotorelacjaNa Pierwszych Spotkaniach z Książką i Prasą Regionalną, które odbyły się 28 września 2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu wręczono Nagrody im. Anatola Jana Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku. Prelekcje i dyskusje dotyczyły roli książki i prasy w kształtowaniu tożsamości regionalnej, nowoczesnych narzędzi edukacji regionalnej oraz sposobów ich wykorzystania
Wydawcy, Stowarzyszenia i autorzy stron internetowych zaprezentowali swój dorobek.