Wręczenie Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka, Wrocław – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 28.09.2019


W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu – w siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – odbyły się Pierwsze Spotkania z Książką i Prasą Regionalną, podczas których wręczono Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku.

Nagrody Główne otrzymali:

Adriana Merta-Staszczak
autorka książki „Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989” za wszechstronne i starannie udokumentowane przedstawienie losów dolnośląskich zabytków po drugiej wojnie światowej

oraz

Damian Kasprzyk
za koncepcję oraz zredagowanie książki „My regionaliści. W stronę autowizerunku stanowiącej inspirujący wkład w dyskusję o tożsamości współczesnego ruchu regionalistycznego”.

Nagrody Specjalne przyznano:

Małopolskiemu Związkowi Regionalnych Towarzystw Kultury
za wydanie dwudziestu tomów znakomitego rocznika „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” i wszechstronne przedstawianie w nim regionu małopolskiego

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
za wydanie dziesięciu tomów czasopisma „Rocznik Bolesławiecki” i wszechstronne przedstawianie w nim Ziemi Bolesławieckiej

Wyróżnienia otrzymali:
na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku

Dawid Jung
 za zebranie i opracowania dawnych legend Kłecka przedstawionych w książce „Legendy królewskiego miasta”

Wydawnictwo Paperback w Strzelinie
za starannie i pięknie wydane „Legendy Ziemi Strzelińskiej” autorstwa Tomasza Duszyńskiego i Moniki Łukasik-Duszyńskiej

Anna Płocha
za realizację zespołowego projektu poznawania i dokumentowania historii lokalnej Wzgórz Dalkowskich oraz przedstawienie jego rezultatów w bogato ilustrowanej książce „Korzenie Piórem Pisane, Potomnym Opowiedziane”

Adam W. Haładus
za dokumentowanie dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach i przedstawienie ich w książce „Gotowi, by służyć”

Stanisław Kobiela
za książkę „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” odsłaniającą nieznane fakty i dokumenty dotyczące ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz

Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak (red.)
za twórcze opracowanie historii regionalnej w książce „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)” wydanej przez Towarzystwo Miłośników Jasła i Ziemi Jasielskiej

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym