Startuje FIO 2019, NIW-CRSO Warszawa, 19.12.2018


Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zatwierdziła regulamin FIO 2019 i rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów (Priorytet Aktywne społeczeństwo; Priorytet Aktywni obywatele; Priorytet Silne organizacje pozarządowe), które można składać do 21 stycznia 2019r. Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

FIO 2019 to duże zmiany: innowacyjny system oceny wniosków, nie jest wymagany wkład własny, będzie można ponosić wydatki za granicą, projekty mogą być realizowane od 1.01.2019 r. do 30.11.2020 r.

Szczegóły https://www.niw.gov.pl/fio-2019-start/