Powołanie na członka RDPP VI kadencji, Warszawa – KPRM, 21.11.2018


W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Jachimowicz – członek DTR – odebrał powołanie na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Rada również powierzyła mu funkcję współprzewodniczącego ze strony pozarządowej. Ze strony rządowej współprzewodniczącym został Adam Lipiński sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.