Konferencja „Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Poznań – Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego, 23.11.2018


Zaproszenie na konferencję pt: „Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych” zorganizowaną w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, która  odbędzie się w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, ul. Mostowa 27 A, dn. 23.11.2018 o godz. 10:00

Organizatorzy to Instytut Zachodni w Poznaniu, Zakład Literaturoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rada Naukowa ds. Regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP


Program

Wyzwania współczesnego regionalizmu na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Konferencja w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

w dniu 23 XI 2018 r.

Mostowa 27, Sala Konferencyjna na V piętrze

In memoriam dra Stanisława Talarczyka

Laureata PIERWSZEJ NAGRODY w konkursie Instytutu Zachodniego na PAMIĘTNIK MIESZKAŃCA ZIEM ZACHODNICH zorganizowanym w 1970 r.

Przy współudziale:

Zakładu Literaturoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

i

Rady Naukowej ds. Regionalizmu
przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Godz. 10.00

Otwarcie Konferencji – słowo wstępne:

 • Dr Justyna Schulz, dyrektor IZ
 • Andrzej Sakson, IZ
 • Dr Andrzej Talarczyk, ZLP IFG US /RK RSR RP

Część I: Regionalizmy na Ziemiach Zachodnich i Północnych – idee, teorie, badania

 1. Rola badań i ruchów regionalnych w kształtowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców ZZiP
  (Prof. Andrzej Sakson, IZ Poznań)
 1. Neoregionalizm i lokalizm na Ziemiach Zachodnich i Północnych RP. Przykład Dolnego Śląska
  (Prof. S. Bednarek, RN ds.Regionalizmu przy RK RSR RP)

Przerwa kawowa 11.15 – 11.30

Część II: Badania Nowomarchijskie w Niemczech i w Polsce

Moderacja: prof. Marceli Tureczek

 1. Nowomarchijska Księga Miejska i Kataster Nowomarchijski – dwa projekty w niemieckich badaniach obszaru między Odrą a Drawą.
  (Dr Christian Gahlbeck, (Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej, Berlin);
 2. Regionalizm na Ziemi Drezdeneckiej w kontekście akademickich badań nad historią obszaru Dolnej Noteci. (W powiązaniu z prezentacją multimedialną o konferencji polsko-niemieckiej 7 maja 2010 roku w Drezdenku i Mierzęcinie oraz prezentacją książki „Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze i sztuce – wczoraj, dzisiaj i jutro“ i serii wydawniczej „Badania Nowomarchijskie /Neumärkische Forschungen”.)(Dr Andrzej Talarczyk, Szczecin)
 3. Rękopis Ferdynanda Modro o dziejach Drezdenka na tle historii Nowej Marchii
  (Dr Wolfgang Kessler, Herne)
 4. Historia wydobyta z jednej mapy.[Chojna]
  (Dr Alicja Biranowska-Kurtz, Szczecin)

Godz. 13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

Część III: Literatura jako medium pamięci i źródło wiedzy historycznej.

Moderacja: Prof. Katarzyna Krasoń

 1. Legendy i podania nowomarchijskie. Antologia „Wie die Oder rauscht. Jak szumi Odra. Allerlei Geschichten entlang der oder und aus der Neumark. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii“ jako przewodnik literacki.
  (Prof.Hannelore Scholz-Lübbering, Berlin)
 2. Nowy regionalizm w badaniach literackich: założenia, realizacja i efekty projektu.
  (Prof. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra)
 3. „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie” jako efekt badań pogranicza chwili.
  Prof. Katarzyna Taborska, Gorzów Wlkp)

Przerwa kawowa 15.30 – 15.45

Część IV: Perspektywy i wyzwania ruchu regionalistycznego na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Moderacja: prof. Andrzej Sakson

 1. Dyskusja panelowa z udziałem:
 • Magdaleny Abraham-Diefenbach
  (Instytut Historii Stosowanej,c.o.Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą);
 • Stefana Bednarka
  (Członek Rady Naukowej ds. Regionalizmu przy RK RSR RP Warszawa);
 • Zbigniewa Czarnucha
  (Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Educatio” Pro Europa Viadrina, Witnica)
 • Wojciecha Jachimowicza
  (Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie)
 • Marcina Tujdowskiego
  (Instytut Zachodni,Poznań)
 • Marcelego Tureczka
  (Zastępca Dyrektora Instytutu Historii, Uniwersytet Zielonogórski)

Godz. 17.15 zakończenie konferencji