Dolny Śląsk nr 18/2015


Dolny Śląsk nr 18/2015

Od redakcji……….5

KULTURA

Stefan Bednarek
Kultura na Dolnym Śląsku. Refleksje na marginesie przygotowań do pełnienia przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury 2016……….9

Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu……….23

Beata Jasiak
Szansa na transformację bibliotek dolnośląskich – program rozwoju bibliotek……….31

Halina Muszak
Działalność kulturalna w mieście i gminie Oborniki Śląskie……….46

Anna Szpakowska-Kujawska
Idąc za linią. O Wacławie Szpakowskim……….52

Anna Stodolna-Rybczyńska
Nam ta ziemia od innych droższa……….63

REGIONALIZM

Anatol Jan Omelaniuk
Stowarzyszenia oświatowo-naukowe i kulturalno-artystyczne na Śląsku w XIX i XX w………..67

Anatol Jan Omelaniuk
Ruch regionalistyczny sojusznikiem samorządów terytorialnych……….85

Dariusz Andrzej Czaja
Działalność wydawnicza Towarzystwa Ziemi Głogowskiej……….90

Barbara Ciborska
Edukacja regionalna w działalności Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa……….101

HISTORIA

Ks. Mieczysław Kogut
Majątek klasztoru Świętego Wincentego we Wrocławiu……….109

Ks. Norbert Jerzak
Z dziejów wrocławskich premonstratensów……….116

Halina Okólska
Nadburmistrz Georg Bender (1891–1912)……….129

Grzegorz Pisarski
Anna Henryka Pustowójtówna (Loewenhardt). Najdziwniejszy z adiutantów dyktatora na kartach druków nowych i współczesnej prasy wrocławskiej……….147

ROK JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Józef Ignacy Kraszewski List z podróży……….153

Andrzej Zieliński
Odwiedziny Wrocławia przez Józefa Ignacego Kraszewskiego i jego kontakty z polonią wrocławską……….156

Andrzej Zieliński
Odwiedziny Polaków w dawnym Bolesławcu……….163

Krystyn Jakub Matwijowski
Na marginesie ciekawej propozycji monografii miast lub regionów……….171

Kamila Pudło, Kazimierz M. Pudło
„Ewakuacja” ludności niepolskiej do republik radzieckich w latach 1944–1946 (Refleksje bez urzędowej cenzury)……….177

GOSPODARKA

Krzysztof R. Mazurski
Transformacja ustrojowa a przemiany przestrzenne miast Ziemi Kłodzkiej……….197

DOLNOŚLĄSKIE MIEJSCA PAMIĘCI

Izolda Topp-Wójtowicz
Pamięć i wspólnota. Od lokalności do solidarności……….209

Piotr Cybulak
Miejsca pamięci Kresowiaków na Dolnym Śląsku……….213

Bartłomiej Krzysztan
Od Oporowskiej do Wielkiego Śląska. Miejsca pamięci kibiców we Wrocławiu……….224

Paweł Mizgalewicz
Upamiętnienie międzynarodowej solidarności w walce z totalitaryzmem. Dwa przykłady z wrocławskiego placu Grunwaldzkiego……….234

Natalia Wisłocka
Pomnik ku czci Chińczyków z placu Tian’anmen we Wrocławiu……….240

Aleksandra Janus
Miejsca pamięci w młodej dolnośląskiej literaturze……….244

SYLWETKI

Józef Borzyszkowski
Florian Ceynowa (1817–1881)……….251

Zygmunt Brusiło
Ksiądz Paul Sauer. Mity i prawdy……….255

Aleksander Borys
Adam Pleśnar……….260

Krystyn Matwijowski, Anatol Jan Omelaniuk
List do Prof. zw. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego……….266

Krystyn Jakub Matwijowski
Ks. Infułat prof. zw. dr hab. Józef Pater. Archiwista, Bibliotekarz, Muzealnik, Historyk Kościoła……….269