Przyznano Nagrodę im. Anatola Omelaniuka, Legnica, wrzesień 2018r.


 

 

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP przyznała, na wniosek Kapituły w składzie: Bożena Konikowska, Henryk Skorowski, Tadeusz Samborski i Stefan Bednarek, Nagrodę im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2017 roku:

 

 

  1. Pani Katarzynie Szkaradnik za wybór, opracowanie naukowe i przedmowę książki Zmieszany zapach jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1999-1953, wydanej bardzo starannie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Galerię na Gojach w Ustroniu. Książka ta nie tylko przywraca polskiej pamięci zbiorowej postać wybitnego działacza społecznego, pisarza, bibliofila i publicysty, ale poprzez jego biografię wplecioną w społeczno-kulturalne dzieje Ziemi Cieszyńskiej wzbogaca wiedzę o tym regionie o bogatych tradycjach regionalistycznych.

  2. Nagrodę specjalną Panom Andrzejowi Talarczykowi i Edwardowi Włodarczykowi za redakcję naukową książki Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze i architekturze – wczoraj, dziś i jutro, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Nadnoteckiego Towarzystwa Kulturalnego. Książka stanowi przykład nowocześnie uprawianej historii regionalnej przez międzynarodowy zespół badawczy, a jednocześnie jest oddaniem hołdu dr. Stanisławowi Talarczykowi, inicjatorowi badań dziejów Ziemi Lubuskiej.