XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych – PROGRAM


Patronat Narodowy
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Założenia programowe

Niepodległościowe tradycje
polskiego ruchu regionalnego.
Rola stowarzyszeń regionalnych
w kształtowaniu państwowości
i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.Zadania i modele działania ruchów regionalistycznych wobec wyzwań współczesności.

Patronat Honorowy

Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Najważniejsze problemy
współczesnego ruchu
regionalistycznego

Stowarzyszenia w służbie
społeczności lokalnych
i regionalnych.
Współpraca z samorządami.
Modele działalności towarzystw
regionalnych w XXI wieku.
Nowe technologie komunikacyjne
w działalności regionalistycznej.
Nowe formy edukacji regionalnej.

Program Kongresu

23 IX – niedziela

10:00-14:00     Przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników Kongresu
16:00-17:00     Msza św. w kościele św. Jana. Mszy przewodniczy ks. inf. prof. Józef Pater; homilię wygłosi ks. prof. Henryk Skorowski
17:30-18:30    Otwarcie Kongresu
19:00-21:00     Koncert inauguracyjny

24 IX – poniedziałek

9:00-13-00     Obrady plenarne – referaty i dyskusja

 • Aksjologia małej ojczyzny w społeczno-kulturowej przestrzeni ojczyzny wielkiej (prof. Marek Melnyk)
 • Ruch regionalistyczny w II Rzeczypospolitej (dr Edward Chudziński)
 • Legitymizacja małej ojczyzny w epoce Internetu (prof. Sławomir Partycki)
 • Bezpieczeństwo kulturowe w perspektywie regionalnej (prof. Leszek Korporowicz)
 • Szkoła przestrzenią kształtowania postaw regionalistycznych (dr Jolanta Załęczny)
 • Ruch regionalistyczny w środowiskach wiejskich
  (dr Mirosława Bednarzak-Libera)
 • Perspektywy i wyzwania regionalizmu w XXI wieku (ks. prof. Henryk Skorowski)

13:00-15:00     Obiad

15:00-19:00     Główne nurty we współczesnym regionalizmie – pamięć, dziedzictwo, wyzwania teraźniejszości i przyszłości.

 • Archiwum historii mówionej w warsztacie regionalisty (mgr Sławomir Kordaczuk)
 • Dziedzictwo Kresów w ruchu regionalistycznym (prof. Stanisław Nicieja, mgr Mariusz Olbromski)
 • Lokalność – samorządność – tożsamość. Prezentacje dorobku towarzystw regionalnych (przedstawiciele towarzystw).

20:00     Spotkanie towarzyskie

25 IX – wtorek

9:00-11:00     Panele dyskusyjne (równoległe); dyskusja podsumowująca

 • Towarzystwa regionalne w systemie działania organizacji pozarządowych – nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne (Wojciech Jachimowicz, Wojciech Kaczmarczyk).
 • Zasady i formy pracy i współdziałania towarzystw regionalnych – wobec nowych wyzwań (Ryszard Bonisławski, Damian Kasprzyk, Marek Nałęcz-Socha, ).
 • Podsumowanie obrad – prof. Sławomir Partycki.

11:00-14:00     Walne Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP


Informacje i program XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych w formacie pdf do pobrania tutaj