XI Kongres Regionalizmu Polskiego 2018r. – komunikat nr1


Komitet Organizacyjny XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych informuje, że Kongres odbędzie się 23-25 września 2018 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Będzie on przebiegał pod hasłem:

MAŁE OJCZYZNY W OJCZYŹNIE WIELKIEJ.
POLSKI RUCH REGIONALNY W STULECIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości staje się okazją do przypomnienia wkładu polskiego ruchu regionalistycznego w urzeczywistnianie dążeń niepodległościowych oraz w budowanie odrodzonej państwowości. Celem Kongresu będzie też namysł nad rolą ruchów regionalnych w kształtowaniu nowoczesnego oblicza małych ojczyzn składających się na dobro wspólne ojczyzny wszystkich Polaków.

Ramowy program Kongresu

23 IX – niedziela

10:00-14:00    – Przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników Kongresu
16:00-17:00   – Msza św. w kościele Św. Jana
17:30-18:30   – Otwarcie Kongresu
19:00-21:00   – Koncert inauguracyjny

24 IX – poniedziałek

9:00-13:00       – Obrady plenarne; referaty i dyskusja
15:00-20:00    – Prezentacja dorobku towarzystw regionalnych
21:00              – Spotkanie towarzyskie

25 IX – wtorek

9:00-11:00       – Panele dyskusyjne; debata podsumowująca
11:00-14:00    – Walne Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Rada Krajowa RSR RP zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie oraz w Walnym Zgromadzeniu Ruchu. Komitet Organizacyjny nie zapewnia pokrycia kosztów pobytu na Kongresie, dysponuje jednak niewielką liczbą miejsc sponsorowanych, które zostaną rozdzielone przez Radę Krajową RSR RP po otrzymaniu zgłoszeń gotowości uczestnictwa. O wyborze miejsc sponsorowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Opłata za sponsorowany udział w Kongresie wynosi 100 zł. Zgłoszenia na Kongres należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres: Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1012.

Karta zgłoszenia na XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych do pobrania Karta zgłoszenia uczestnictwa