Delegaci na Kongres 2018 wybrani


O sprawach programowych i organizacyjnych związanych z XI Kongresem Regionalizmu Polskiego, który odbędzie się 23-25 września br. w Legnicy, rozmawiali przedstawiciele towarzystw regionalnych województwa dolnośląskiego na spotkaniu w dniu 14 kwietnia w siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu. Oprócz pobytu w Legnicy goście Kongresu będą podejmowani przez towarzystwa regionalne działające w trzech pobliskich miastach: Bolesławcu, Głogowie i Złotoryi.

Podczas zebrania postanowiono, że przedstawicielami dolnośląskich towarzystw w nowej Radzie Krajowej Ruchu Towarzystw Regionalnych RP, która będzie powołana podczas Kongresu, będą: kol. Danuta Kołodziej z Towarzystwa Karkonoskiego i kol. Zbigniew Mazurek z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kol. Wojciech Jachimowicz omówił główne kierunki pracy Narodowego Instytutu Wolności oraz możliwości wspierania przez tę instytucję stowarzyszeń działających na rzecz małych ojczyzn.