I Kongres Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa – Centrum Prasowe Foksal, 12.11.2017


W Centrum Prasowym Foksal w Warszawie (12 listopada br.) obradował I Kongres Inicjatyw Pozarządowych, którego organizatorem była Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej.
Ideą Kongresu było umożliwienie spotkania się w gronie społeczników, działaczy i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie było przestrzenią do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych.
http://kongres.konfederacjaipr.pl/program/
Obrady toczyły się w czterech panelach, które podejmowały następujące zagadnienia: organizacje społeczne w porządku wspólnot, organizacje społeczne a państwo, organizacje a samorządy oraz finansowanie NGO.
W pierwszym panelu wypowiedział się Wicepremier prof. Piotr Gliński, który omówił rolę stowarzyszeń w społeczeństwie obywatelskim.
Podczas obrad czwartego panelu podniesiono bardzo ważny temat trudnych relacji pomiędzy stowarzyszeniami a jednostkami samorządu terytorialnego. W panelu tym wystąpił redaktor naczelny Merkuriusza Regionalnego Wojciech Jachimowicz z Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu.
http://kongres.konfederacjaipr.pl/speakers/wojciech-jachimowicz/
W swojej wypowiedzi podzielił się doświadczeniami z kontaktów z samorządami, przypominając o ich roli służebnej wobec społeczności i występujących pokusach podporządkowania sobie organizacji pozarządowych, co w konsekwencji prowadzi do zniechęcenia obywateli do udzielania się w stowarzyszeniach i nieformalnych grupach. Przypomniał również, że w oddaleniu od centrów działają w osamotnieniu organizacje, które tworzą zręby kultury i podstawy tożsamości lokalnej i narodowej.
http://kongres.konfederacjaipr.pl/nagranie-wideo/

źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2135096.html