800-lecie Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski, 9.09.2017


Jubileusz nadania praw miejskich dla Lwówka Śląskiego w 1217 r. przez piastowskiego księcia Henryka Brodatego było okazją do uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Sali Mieszczańskiej Ratusza w dn. 9 września 2017 r. Radni i Przewodnicząca Rady Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska oraz burmistrz Mariola Szczęsna i pracownicy urzędu ubrani byli w historyczne stroje. W uroczystości uczestniczyli: Zofia Czernow – poseł na Sejm RP, byli burmistrzowie i przewodniczący rad poprzednich kadencji, starostowie i przewodniczący rad Powiatu Lwóweckiego wszystkich kadencji, burmistrzowie miast wchodzących w skład powiatu, włodarze sąsiednich gmin i miast oraz licznie zgromadzeni goście, także z Niemiec, Francji i Czech. Wśród nich doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała jubileuszowe życzenia prezydenta RP Andrzeja Dudy.  Natomiast honorowy Obywatel Miasta i Powiatu Lwówek Śląski płk Edward Jakubowski – prezes ZO ZKiBWP w Jeleniej Górze reprezentując też ZG, oprócz życzeń wręczył wspólnie z wiceprezesem Edmundem Błaszczykiem specjalne dyplomy uznania, wydawnictwa i materiały historyczne radnym, włodarzom miasta i powiatu. Prezes swoje wystąpienie rozpoczął od motta Adama Mickiewicza „Ten Jest Większy Między Ludźmi, Co Umie Służyć i Umie Poświęcać Siebie Dla Dobra Innych” i podkreślił wielki wkład kombatantów w rozwój miasta i powiatu. To oni, jako osadnicy, byli żołnierze 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, odbudowywali ze zniszczeń wojennych miasto powiat Lwówek Śląski.  To tu 9 razy odbywały się zloty kombatantów, na których każdorazowo było od 4 000 do 9000 uczestników. Pozostali zaproszeni także przyłączali się do życzeń. Wszyscy z uwagą wysłuchali kilku prelekcji o najważniejszych wydarzeniach w historii Lwówka Śląskiego. Ponadto na tej uroczystej sesji Rady Miejskiej referat nt. nazwy miasta „Lwów znaczy Lwówek Śląski” wygłosił Zdzisław Mirecki – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca i członek naszego Towarzystwa.

Burmistrz obdarowała wszystkich obecnych specjalnie wydanymi medalami i okazjonalnym wydawnictwem. Uroczysta sesja zakończyła się wmurowaniem kapsuły czasu, która powinna być otworzona dopiero za 100 lat. Po mszy św. w kościele pw. WNMP, w Pikniku Historycznym, można było zobaczyć pokazy walk z różnych epok, inscenizację nadania praw miejskich oraz korowód historyczny społeczności lokalnej, szkolnej i grup rekonstrukcyjnych rycersko-wojskowych. Kulminacyjnym punktem tego dnia był wieczorny koncert patriotyczno-historyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Tuż przed koncertem były jeszcze specjalne wyróżnienia. M.in. soliście zespołu Wiktorowi Szymonowiczowi, pochodzącemu ze Lwówka Śląskiego wręczono tytuł honorowego obywatela miasta nadany przez Radę Miejską, a kombatant walk pod Budziszynem płk. Józef Borowiec, z rąk burmistrza, odebrał „Lwóweckiego Lwa” z tytułem zasłużony dla Miasta i Gminy Lwówek Śląski. Wyróżnienia odebrały też miasta partnerskie. Różne imprezy z okazji 800-lecia miasta są zaplanowane jeszcze do końca tego roku, więc atrakcji i wrażeń będzie jeszcze wiele, z pewnością dostarczą dużo wzruszeń.

Zdzisław Mirecki

(zdjęcia nadesłane)