Tytuł „zDolne NGO” dla TMZZ, Legnica, 12.09.2017


GRATULACJE DLA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

12 września br. podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Sali Królewskiej w Akademii Rycerskiej w Legnicy, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski wręczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Złotoryjskiej tytuł „zDolne NGO”. Tegoroczna edycja konkursu dedykowana była dolnośląskim organizacjom pozarządowym, które prowadzą działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu. W Gali udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, laureaci konkursu z ubiegłych lat oraz dolnośląscy samorządowcy.

Ponadto dr  Tadeusz Samborski, jako Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, uhonorował:
1. Panią Iwonę Czech z Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju – za kreowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych służących podtrzymywaniu idei regionalizmu;
2. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju – w dowód uznania za szczególny wkład pracy na rzecz rozwoju Szczawna–Zdroju i jego społeczności;
3. Pana Adama Haładusa z Towarzystwa Przyjaciół Malczyc i Okolic – za wieloletnie działania prospołeczne na rzecz Malczyc i okolic swojej „małej ojczyzny”;
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – za długoletnie wysiłki na rzecz podtrzymywania wiedzy historycznej o „małej ojczyźnie” Lwów i Polakach pozostałych na kresach;
5. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej za zasługi dla Rozwoju Głogowa i regionu oraz upowszechniania twórczości artystycznej, naukowej i edytorskiej.

 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy niesłabnącego zaangażowania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i kolejnych sukcesów  w prowadzonej działalności społecznej.

 

źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/tytul-zdolne-ngo-za-2016-r-przyznany