Członek DTR w zespole ekspertów, Warszawa – Kancelaria Premiera RP


W Kancelarii Premiera RP działa zespół ekspertów zajmujących się reformą systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W skład zespołu został powołany członek DTR Wojciech Jachimowicz.

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sklad-zespolu-iii