Spotkanie zespołu ekspertów, Warszawa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 19.06.2017


W Warszawie, (19 czerwca 2017r.) w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się spotkanie robocze zespołu eksperckiego do spraw reformy systemu horyzontalnego finansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach przygotowywania Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W pracach zespołu wziął udział Wojciech Jachimowicz.