Ostatnie pożegnanie Anatola Jana Omelaniuka, Wrocław – Cmentarz Osobowicki, 7.02.2017

Towarzyszyliśmy dziś Śp. Anatolowi Janowi Omelaniukowi w ostatniej ziemskiej drodze, świadomi, że nie jest to pożegnanie, bo będzie On nadal wspierał nas w  działaniach na rzecz małych ojczyzn. Zawsze wierny swej małej ojczyźnie i ojczyźnie wielkiej, jest już Anatol mieszkańcem ojczyzny największej – Ojczyzny Niebieskiej, na którą solennie zasłużył całym swoim pracowitym życiem, jak powiedział w homilii ks. prof. Henryk Skorowski. Będzie nam Go brakowało, bo wbrew potocznemu przekonaniu, są ludzie niezastąpieni. Anatol był właśnie taki.

Wszystkim, którzy wzięli udział w pożegnaniu naszego Przyjaciela, Mistrza i Przewodnika w pracy dla dobra regionów, zwłaszcza przedstawicielom dolnośląskich towarzystw regionalnych, serdecznie dziękujemy.

Zarząd Główny DTR

Fotorelacja