Jubileuszowe Spotkanie z okazji 60-lecia ruchu regionalistycznego na Dolnym Śląsku, Wrocław, 17.12.2016

W sobotę 17 XII w gościnnej Sali Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia naszego Towarzystwa. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i świętowali razem z nami. Dziękujemy za miłe słowa i życzenia na następne 60 lat! Największe zainteresowanie wzbudziły Prezentacje inicjatyw chroniących dziedzictwo kulturowe regionu. Następny Jubileusz nieprędko, za to Prezentacje będziemy organizować przynajmniej raz w roku.

1

Fotorelacja – galeria