Zaproszenie na Spotkanie – 60 LAT DOLNOŚLĄSKIEGO RUCHU REGIONALNEGO

60 LAT DOLNOŚLĄSKIEGO RUCHU REGIONALNEGO

Zarząd Główny Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszowe Spotkanie z okazji sześćdziesięciolecia ruchu regionalistycznego na Dolnym Śląsku, które odbędzie się 17 XII 2015 r. o godz. 11:00 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu przy ul. Worcella 25-27.

W programie Spotkania przewidziano:
1. Dolnośląski przegląd inicjatyw ochrony i popularyzacji tradycyjnego dziedzictwa kulturowego:
– Zamek Śląskich Legend – Pławna
– Grupa Artystyczna Kopaniec
– Piernikarnia Śląska w Niemczy
– Sieć Muzeów Domowych
– Dolnośląskie zespoły folklorystyczne
2. Przemówienia okolicznościowe
3. Wręczenie odznak honorowych
4. Rozmowy i wspomnienia

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Spotkaniu do dnia 10 grudnia 2016 r.
e-mail: dtr.wroclaw@gmail.com lub SMS: 505-289-052