Zaproszenie na II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą, 16-19.06.2016


II Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą
16-19 czerwca 2016

„Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków”

 

 15 czerwca/16 czerwca: ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław – nocleg dla ok. 20 osób (członkowie Rady Krajowej)

16 czerwca – czwartek
– zakwaterowanie dla uczestników:
ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław – nocleg dla ok. 20 osób – nocleg dla ok. 60 osób

1. Siedziba NOT Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74:

 • godz. 10.00 posiedzenie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego
 • obiad w restauracji Polskie Smaki ok. 20 osób (gość VIP)
 • godz. 19.00 uroczysty koncert podczas Gali „Polacy razem” z udziałem Izabeli Skrybant, Kapeli Herbutów, Tomasza Janczaka, Elżbiety Kaczmarzyk, Andrzeja Walusa, Barbary Droździńskiej, Marka Ravskiego, Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław; prowadzenie: Aurelia Sobczak;
 • godz. 20.00 uroczysta kolacja wraz z uczestnikami III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich we Wrocławiu
 • godz. 22.00 powrót do hotelu.

17 czerwca – piątek:

1. godz. 7.30 śniadanie
2. godz. 8.00 wyjazd w kierunku Krzeszowa
3. godz. 10.00 przyjazd do Krzeszowa;
a) godz.10.15 zwiedzanie opactwa i wystawy „Benedyktynki lwowskie w Krzeszowie”
b) godz. 11.30 wykłady sala rycerska:

 • Stanisław Nicieja Uniwersytet Opolski
 • Janusz Gmitruk Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; Losy Kresowych Ludowców Regionalistów na Dolnym Śląsku w pionierskich latach ziem odzyskanych.
 • Zofia Kaczor Jędrzycka –Regionalizm a Uniwersytety Ludowe
 • Michał Zygmunt – prezentacja Odra źródłem tożsamości Dolnoślązaków

c) godz. 13.00–14.00 obiad

4. godz. 15.00-16.30 Zamek Książ – zwiedzanie (ciastka, woda, soki dla uczestników);
a) godz. 16.30-18.00 wykłady:

 • dr Mirosława Bednarzak-Libera Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego;; Regionalistyczna warstwa w dziełach W. St. Reymonta
 • Stefan Bednarek Świadectwa Kresowości na Dolnym Śląsku
 • Iwona Czech Prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju – komunikat oraz prezentacja dorobku 35-lecia działalności Towarzystwa;

5. godz. 19.00 Filharmonia Wałbrzyska – koncert okolicznościowy w darze regionalistom polskim;
a) Kolacja we foyer Filharmonii Wałbrzyskiej (szwedzki stół w przerwie koncertu);

6. Nocleg – hotele obok Zamku Książ

18 czerwca – sobota:

1. godz. 8.00 śniadanie
2. godz. 8.30 wyjazd do Świdnicy
3. godz. 9.00 Świdnica: (skrzyżowanie) Komorów, Witoszów Dolny

 • przywitanie gości, kilka słów o pomniku, hymn
 • orkiestra, harcerze, na 2 pomnikach złożenie kwiatów, (ok 15 min)
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem ku czci ul. Słowiańska; Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich

4. godz. 09.30-10.30 zwiedzanie Świątyni Pokoju (ks. Biskup Pytel);
5. 15 minutowy koncert w Świątyni Pokoju, powitanie przez biskupa, przewodnik opowie o kościele
6. godz. 10.30-11.30 Muzeum dawnego kupiectwa w Rynku (obrady w sali konferencyjnej):

 • Spotkanie z Władzami Miasta;
 • Komunikat Wiceprezesa Karola Liwirskiego nt. działalności Towarzystwa, podejmowanych inicjatyw itd.; (ok. 10 min.)
 • Panorama Świdnicy /wieża; catering uzgodniony z A. Jadachem

7. godz. 12-14.00 Dzierżoniów:

 • godz. 12.00-13.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem losów Ojczyzny (tablica ku czci Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-47 (Rondo Kresowian);
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem w 70 rocznicą ludobójstwa Polaków dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich „Nie o zemstę lecz o pamięć wołają Ofiary…” (Rondo Kresowian);
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych Polaków i polskich duchownych na Kresach II RP w latach 1939-47 przez ukraińskie faszystowskie bandy OUN-UPA (kościół Matki Bożej Różańcowej, Wzgórze Jana Pawła II);
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem ku czci Polaków pomordowanych w latach 1939-47 przez ukraińskich nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP(Cmentarz Komunalny, ul. Wrocławska – zabezpieczyć mikrofon!);

8. godz. 13.00-14.00 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa:

 • Zespół Pojana przywita Gości w hallu Muzeum;
 • Komunikat dyr. Muzeum Henryka Smolnego, Prezesa Stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa Muzeum jako źródło wiedzy o regionalizmie; rola Muzeum jako czynnika poszerzania wiedzy o regionie; inicjatywy Muzeum;
 • Komunikat pracownika Muzeum – Markowy produkt źródłem tożsamości regionalnej na przykładzie Zakładów Diora;
 • Edward Bień Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie Miejsca pamięci kresowej. Materialne pamiątki pochodną ofiarności lokalnej społeczności;

9. godz. 16.00 Jawor:
a) godz. 16.00-17.00 obiad w schronisku młodzieżowym w Jaworze;
b) godz. 17.00-18.00 zwiedzanie Jawora i Świątyni Pokoju;
c) godz. 18.00-19.30 sala rajców:

 • spotkanie z Burmistrzem i władzami miasta w ratuszu;
 • dyrektor Arkadiusz Muła Muzeum Regionalne w Jaworze Związki Jawora z Rzeczpospolitą – przyczynek do badań;
 • dr Tadeusz Skoczek Muzeum Niepodległości Początki Ruchu Regionalistycznego na Wileńszczyźnie.
 • Prezentacja albumu „Wilno i okolice” wydawnictwa Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • Tomasz Kuba Kozłowski Ruch regionalistyczny na Kresach Wschodnich: Towarzystwa Krajoznawcze, Towarzystwa Miłośników Miast i Ziem, Stowarzyszenia Kulturalne
 • Maria Ugniewska CKZiUK Zamek Piastowski Gazeta jaworska promotorem regionalizmu kresowego i dolnośląskiego;
 • Wioleta Juchaniuk Bolesławiec komunikat i fragmenty filmu dot. 5-lecia działalności Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni i ich Potomków

10. godz. 20.00 wyjazd do Legnicy i zakwaterowanie w Hotelu Kamieniczka oraz na Zamku Piastowskim w Legnicy;
11. godz. 21.00-22.00 Teatr „nie teraz” z Tarnowa spektakl „Ballada o Wołyniu” Zamek Piastowski w Legnicy lub Teatr im. H. Modrzejewskiej.
12. Zamek Piastowski w Legnicy poczęstunek

19 czerwca – niedziela:

1. godz. 10.00 uroczysta msza św. w kościele pw. Jana Chrzciciela w Legnicy
2. godz. 12.00 podsumowanie II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą – Zamek Piastowski w Legnicy:

 • Wojciech Romanowski tygodnik „Konkrety” Wątki regionalistyczne w prasie legnickiej
 • Wiesław Kapel Wójt Lubaczowa Koncepcja Muzeum Kresowego w Lubaczowie jako przykład działalności regionalistycznej społeczności o korzeniach kresowych
 • godz. 13.00 obiad – catering Bar Barbara i p. Miszdala (kociołek zupy paprykowej i smakołyki z Bolesławca);

3. godz. 14.00 wyjazd do Wrocławia


uczestnicy – ok. 50 osób; wpisowe dla uczestników 60 PLN

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu;


Osoby zainteresowane uczestniczeniem w II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: dtr.wroclaw@gmail.com