Komunikaty, luty 2016


1. Informujemy uprzejmie, że członkowie Zarządu Głównego pełnią dyżury w siedzibie DTR przy ul. Niemcewicza 2 we Wrocławiu w każdy wtorek od godz. 12:00 do 13:00. Adresy e-mailowe członków Zarządu znajdują się w zakładce „Zarząd Główny”.

2. Uprzejmie prosimy o wnoszenie składek członkowskich za rok 2016.

Uchwałą Zarządu Głównego DTR ustanowiono nowe wysokości składek w bieżącym roku:
Członkowie indywidualni: 30,00 zł
Emeryci i renciści: 15,00 zł
Stowarzyszenia: 70,00 zł
Zaległe składki za poprzednie lata pozostają w niezmienionych wysokościach (odpowiednio: 24,00, 12,00 i 50,00).

Składki należy wpłacać na konto bankowe:
03 1750 0012 0000 0000 3280 6128