Spotkanie Noworoczne Regionalistów Dolnośląskich, Wrocław, 12 stycznia 2016


12 stycznia 2016 roku odbyło się w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego tradycyjne doroczne spotkanie regionalistów, w którym, oprócz członków DTR i innych dolnośląskich towarzystw regionalnych, wzięli udział: Przewodniczący Sejmiku dr Paweł Wróblewski, Członek Zarządu WD dr Tadeusz Samborski, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Kłosowski, kapelan DTR ks. infułat prof. Józef Pater. Przedstawiciele władz województwa wręczyli zasłużonym regionalistom odznaki honorowe: Jadwidze Sierce z Niemczy Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska, a odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali: Dariusz Czaja, Marek Robert Górniak, Wiesław Maciuszczak oraz Rafael Rokaszewicz. Kolęda oraz opłatkowe życzenia zakończyły spotkanie.

Fotorelacja – Galeria

spotkanie_noworoczne_2016-6spotkanie_noworoczne_2016-3