Zaproszenie na Spotkanie NOWOROCZNE!!!

W imieniu

Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego
mamy zaszczyt zaprosić
na doroczne

Spotkanie Regionalistów Dolnośląskich,

które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

przy pl. Powstańców Warszawy 1 (gmach Urzędu Wojewódzkiego).

W programie przewidziano:

  • Powitanie
  • Wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych
  • Przemówienie Przewodniczącego Sejmiku dr. Pawła Wróblewskiego
  • Prezentację projektów przewidzianych do realizacji w 2016 roku
  • Dzielenie się opłatkiem
  • Występ chóru Gaudium pod kierunkiem prof. Alana Urbanka.

Zapraszamy!!!