Odbył się Ogólnopolski Zjazd Regionalistów…

11-13 IX 2015 roku odbył się w kilku miejscowościach województwa dolnośląskiego Ogólnopolski Zjazd Regionalistów nad Odrą. W siedemdziesięciolecie odzyskania Ziem zachodnich i Północnych.
Więcej: