Powitanie


Szanowni Państwo,

miło jest nam Państwa powitać na naszej stronie internetowej Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że strona ta zachęci Państwa do zapoznania się z bogatym polem działania naszego stowarzyszenia.
Nasze stowarzyszenie powstało w 1956 roku pod nazwą Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, od 1973 r. – Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Celami głównymi DTR jest rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, umacnianie więzi regionalnych, rozwijanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia regionu, budzenie i propagowanie idei służby społecznej dla wspólnego dobra mieszkańców Dolnego Śląska, wyzwalanie aktywności w unowocześnianiu życia i kultury w regionie, wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych w ich działalności statutowej i pomoc w rozszerzaniu ruchu regionalistycznego.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony