Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2020 r.

Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniukaza najlepszą książkę regionalistycznąwydaną w 2020 r. 1.Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne ogłaszają czwartą edycję konkursu im. Anatola J. Czytaj dalej →