Zarząd DTR

Autor () zanotował wpis w dniu r.

od lewej: Adam Haładus, Antoni Bok, Danuta Kołodziej, Stefan Bednarek, Zygmunt Brusiło, Elżbieta Kotlarska, Marek Nałęcz-Socha, Zdzisław Mirecki, Andrzej Kos

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego na lata 2019-2023

Stefan Bednarek – prezes,
Marek Nałęcz-Socha – wiceprezes,
Robert Różycki – sekretarz,
Adam Haładus – skarbnik,
Antoni Bok – członek Zarządu,
Zygmunt Brusiło – członek Zarządu,
Danuta Kołodziej – członek Zarządu,


Komisja Rewizyjna:

Andrzej Kos – przewodniczący,
Ewa Glura – wiceprzewodniczący,
Grzegorz Pisarski – członek Komisji,

Sąd Koleżeński:

Zdzisław Mirecki – przewodniczący,
Elżbieta Kotlarska – członek,
Andrzej Konarski – członek,