Kontakt

Autor () zanotował wpis w dniu r.

Korespondencję należy kierować na adres:

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
Zarząd Główny Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego
ul. S. Worcella 25/27, 50-488 Wrocław

Pocztę internetową prosimy wysyłać na adres:
e-mail: dtr.wroclaw@gmail.com

Konto bankowe: Raiffeisen Bank O/Wrocław

03 1750 0012 0000 0000 3280 6128