Dolny Śląsk nr 23/2020

Autor () zanotował wpis w dniu r.

„DOLNY ŚLĄSK” 23/2020
SPIS TREŚCI


6 Od Redakcji (Stefan Bednarek)
9 Robert Różycki Rozważania nad Odrą

ODRA. NATURA – HISTORIA – SPOŁECZEŃSTWO
25 Tomasz Gralak, Jan Kusznierz, Tomasz Mrozek, Adam Nobis • Odra i inni
39 Ryszard Sławczyński • Krótki przewodnik po Odrze
57 Wiesław Łabęcki • W krainie środkowej Odry
77 Grzegorz Strauchold • Odra w krajowej myśli zachodniej w pierwszych latach po II wojnie światowej
87 Antoni Bok • „Rzeka daje, rzeka zabiera”. Odra w życiu społeczności wiejskich
101 Dorota Simonides, Teresa Smolińska • Rzeka Odra w folklorze śląskim
121 Dariusz Przybytek • Odra w życiu dawnego Wrocławia
131 Karol Kolouszek • Wrocławski przemysł nad Odrą

ODRA POETÓW, MALARZY I MUZYKÓW

143 Anna Stodolna-Rybczyńska • I na zawsze połączy nas Odra…
163 Antoni Bok • Z dziennika Josepha von Eichendorffa: relacja z podróży statkiem po Odrze w listopadzie 1809 roku
173 Joseph von Eichendorff • Dziennik podróży Odrą z Wrocławia do Frankfurtu
183 Kiedy ty mówisz Odra…
183 Heinz Winfried Sabais • Z Breslau do Wrocławia, czyli List do Tadeusza Różewicza
186 Marianna Bocian • Na moście Tumskim we Wrocławiu
187 Beno Budar • Rzeka czasu w swoim pożądaniu
188 Róža Domašcyna • Spotkanie nad wodą
188 Czesław Sobkowiak • Hymn o rzece
189 Monika Taubitz • Odrzańska wyspa
189 Monika Taubitz • Nad trzęsawiskami Odry
190 Milan Hrabal • Wnuczka recytuje wiersz (w mieście Odry)
191 Krystyna Hollitzer • Powodzianka
192 Musa Czachorowski • *** (Patrzę na rzekę, jak płynie…)
192 Musa Czachorowski • *** (Mówisz, przyjacielu, Odra…)
193 Daria Galant • Odra cicho płynąca przez Wrocław
194 Rafał Brasse • Rodzinna Odra
194 Janusz Ireneusz Wójcik • Brama Odrzańska

SPOTKAJMY SIĘ NAD ODRĄ
199 Michał Zygmunt • Dźwiękowy Szlak Odry. Podróże dźwiękowe nad Odrą jako nowe formy rekreacji i wypoczynku
207 Klaudia Lipska • Co robią wrocławianie nad rzeką?
215 Julia Jutrzenka Duchnowska • Muzyka na wodzie, czyli jak Wrocław rozszerzył scenę artystyczną na Odrę
223 Szymon Lazarowicz • Wrocławskie wyspy jako miejsca spotkań społeczności lokalnych i integracji mieszkańców
235 Adrianna Michno • Spotkajmy się nad Odrą – o mieście z nowej perspektywy

SĄ TAKIE MIEJSCA
245 Łukasz Rusznica • Na Grobli
249 Wacław Grabkowski • Między rzekami
255 Olivia Oberlin • Czarna Woda i okolice – historycznie i osobiście
263 Robert Różycki • Nad Fosą

REGIONALIZM
267 Bronisław MJ Kamiński • Ściana pamięci w Lusinie i w Konarach. Świetlice wiejskie
273 Komunikat o Nagrodzie im. Anatola J. Omelaniuka
275 Autorzy