Dolny Śląsk nr 21/2018

Autor () zanotował wpis w dniu r.

DOLNY ŚLĄSK NR 21/2018

SPIS TREŚCI

 Od Redakcji

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Stefan Bednarek, Niepodległościowe tradycje polskiego ruchu regionalnego
Robert Różycki, Zjazd wrocławski w maju 1848 roku, “co mógł Polskę zbawić, a nie zbawił”

SPOJRZENIA NA DOLNY ŚLĄSK

Henryk Waniek, W krajobrazie bliskim i dalekim
Adriana Merta-Staszczak, Wykorzystanie obiektów zabytkowych Dolnego Śląska na wybranych przykładach
Bronisław MJ Kamiński, Regionalizm dolnośląski z perspektywy pogranicza
Łukasz Medeksza, Trzy scenariusze, które wstrząsną Dolnym Śląskiem

Z DOROBKU DOLNOŚLĄSKICH STOWARZYSZEŃ

Ewa Glura, Agnieszka Szafrańska, 40 lat minęło … [Towarzystwo Miłośników Bielawy]
Marek Janas, Działalność Towarzystwa Miłośników Bolkowa
Barbara Ciborska, Rola Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa w życiu lokalnej społeczności
Dariusz Andrzej Czaja, Dzięki książce wasza historia pozostanie w naszej pamięci i w pamięci następnych pokoleń…” Relacje, wspomnienia oraz pamiętniki osadników i pionierów ziemi głogowskiej wydane drukiem w XXI wieku
Janusz Korzeń, Dzień dzisiejszy i perspektywy działania Towarzystwa Karkonoskiego
Robert Zawadzki, Lwóweckie Towarzystwo Regionalne
Ryszard Skuła, Adam Haładus, Kazimierz Szremski, Nasza tożsamość. Historia powstania i działalność Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic
Alfred Michler, Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i jego główne inicjatywy w okresie 30 lat działalności

MUZEA DOMOWE

Anna Stodolna-Rybczyńska, Czy są potrzebne muzea domowe?
Krystyna Toczyńska-Rudysz, Podstawowe zasady konserwacji i zabezpieczenia zbiorów. Poradnik dla członków sieci muzeów domowych
Ivo Łaborewicz, Archiwalia w kolekcjach prywatnych – znaczenie oraz sposoby porządkowania
Alicja Choroś, Dorobek Oskara Kolberga inspiracją w rozwoju współczesnej kultury ludowej. Sto sześćdziesiąta rocznica wydania Pieśni ludu polskiego Bibliografia zawartości „Dolnego Śląska” Nr 11–20: 2005–2017 (Andrzej Zieliński)