Dolny Śląsk nr 19/2016

Autor () zanotował wpis w dniu r.

DOLNY ŚLĄSK

NR 19/2016


 

SPIS TREŚCI

Od redakcji….. 5

60 LAT DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO
Anatol Jan Omelaniuk
Działalność towarzystw społeczno-kulturalnych i regionalnych na Dolnym Śląsku po 1956 roku….. 9

 JEDEN ŚLĄSK – WIELE KULTUR
Teresa Smolińska
Zróżnicowanie bogactwa kulturowego Śląska Opolskiego….. 21

Zygmunt Woźniczka
Kultura ziemi górnośląskiej w XX wieku (wybrane aspekty)….. 36

Anitta Maksymowicz
Ziemia Lubuska i jej związki ze Śląskiem….. 56

Izolda Topp
Długie trwanie i inwencja. O wielokulturowości Dolnego Śląska….. 65

Ryszard Bogusz
Kościół Ewangelicko-Augsburski we Wrocławiu….. 76

Musa Czachorowski
Polscy Tatarzy – nowe miejsca, nowe czasy….. 89

 KULTUROWE DZIEDZICTWO NA DOLNYM ŚLĄSKU
Krzysztof R. Mazurski
Europejskie perły dolnośląskiej architektury….. 107

Izolda Topp
Genius horti w Henrykowie. O uprawie dolnośląskiego krajobrazu….. 121

Antoni Bok
Człowiek etyczny w czasach chaosu. W czterechsetlecie urodzin Andreasa Gryphiusa….. 134

 KULTURA NA DOLNYM ŚLĄSKU 1945–2015
Krzysztof R. Mazurski
Polskie zasiedlanie Dolnego Śląska….. 145

Henryk Dumin
Tradycje dolnośląskiej kuchni….. 157

Stefan Bednarek, Dorota Heck
Marianny Bocian przygody ze Służbą Bezpieczeństwa….. 176

Bogusław Klimsa, Wojciech Siwek
Jazz we Wrocławiu. O początkach festiwalu Jazz nad Odrą….. 192

Mirosław Kocur
Antropologia teatru po Grotowskim czyli Madagaskar….. 205

Magdalena Gołaczyńska
Teatr alternatywny – tendencje i transformacje….. 210

Andrzej Dębski
Kina na Dolnym Śląsku dawniej i dziś….. 220

Dawid Junke
Wrocław w filmie po roku 1989….. 229

 SYLWETKI
Stefan Bednarek
Anatol Jan Omelaniuk, czyli wierność ideom, konsekwencja w ich realizacji….. 237

Teresa Chabło
Profesor Tadeusz Mikulski….. 242

Anna Stodolna-Rybczyńska
Homo homini amicus est o Profesorze Czesławie Hernasie….. 249

Robert Różycki, Andrzej Konarski
Krzysztof Radosław Mazurski (1946–2016)….. 254

Spis treści….. 259