Archiwum – 18/2015, 16/2011, 15/2010, 14/2009

Autor () zanotował wpis w dniu r.

„Dolny Śląsk” to znakomity rocznik regionalny wydawany przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną. Publikowane tu informacje o zawartości numerów rocznika są jedynymi istniejącymi w Sieci. Przedstawiamy zatem poniżej adnotowane spisy treści kolejnych numerów rocznika (od roku 2009), w których jest  krótko omówiona treść większości artykułów. Dodajmy, że wszystkie tomy archiwalne są dostępne w naszych zbiorach.
Rada redakcyjna: Stanisław Dąbrowski, Jerzy B. Kos, † Edmund Małachowicz, Krystyn Matwijowski (przewodniczący), Anatol J. Omelaniuk, ks. Józef Pater, Grzegorz Roman, Andrzej Tyws, Jan Waszkiewicz.

Zespół redakcyjny: Stefan Bednarek, Jacek Czarnik, Krzysztof R. Mazurski, Anatol J. Omelaniuk (red. naczelny), Agata Sikora, Anna Stodolna-Rybczyńska, Jan Wojtaś, Andrzej Zieliński.

Jacek Czarnik
poniedziałek, 28 lutego 2011 r.

Dolny Śląsk, nr 18/2015 – zawartość tomu

Dolny Śląsk, nr 16/2011 – zawartość tomu

Dolny Śląsk, nr 15/2010 – zawartość tomu

Dolny Śląsk, nr 14/2009 – zawartość tomu