Członkostwo

Autor () zanotował wpis w dniu r.

Zgodnie z §§ 10 – 16 Statutu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego członkami DTR mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz towarzystwa regionalne, które zaakceptują cele Towarzystwa, zapoznają się z jego statutem, zobowiążą się do jego przestrzegania oraz wypełnią i złożą deklarację członkowską. Przyjęcia do Towarzystwa dokonuje Zarząd Główny DTR

Tu do ściągnięcia Deklaracja Członkowska do wypełnienia i wysłania na adres DTR