ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Redakcja „Dolnego Śląska” zaprasza do współredagowania naszego czasopisma i publikowania na jego łamach materiałów związanych z naszym regionem, jego historią, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz współczesnym życiem społecznym i kulturalnym. Czytaj dalej →

Wręczenie Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka, Wrocław – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 28.09.2019

W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu – w siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – odbyły się Pierwsze Spotkania z Książką i Prasą Regionalną, podczas których wręczono Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą Czytaj dalej →