Trzecia edycja Konkursu im. J.A. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2019 roku


Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Konkursu im. J.A. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2019 roku. Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować pod adres:
dtr.wroclaw@gmail.com

Regulamin Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2019 r.

 1. Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne ogłaszają trzecią edycję konkursu im. Anatola J. Omelaniuka na najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2019 roku. Patron Nagrody był wybitnym regionalistą polskim, wielce zasłużonym w szerzeniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

 2. Przewiduje się przyznanie nagrody autorom lub wydawcom w dwóch kategoriach:

  1. za książkę wnoszącą istotny wkład w teoretyczne i historyczne badania regionalistyczne oraz rozwijanie idei i wartości regionalnych;

  2. za książkę popularyzującą wiedzę o przeszłości i współczesności konkretnego regionu oraz jego walory przyrodnicze i kulturowe.

  Jury konkursu oceniać będzie poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych prac. Zgłoszenia mogą przysyłać wydawcy oraz towarzystwa regionalne oraz inne instytucje i stowarzyszenia. Zgłoszone książki powinny mieć nadany numer ISBN oraz być dostępne w wersji papierowej.

 3. Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek jury (jego skład zostanie opublikowany w momencie ogłoszenia wyników konkursu).

 4. Zgłoszenia na konkurs wraz z 1 egzemplarzem książki wydanej w 2019 roku należy przesyłać do 31 lipca 2020 r. na adres Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego: 50-488 Wrocław, ul. Worcella 25-27.

 5. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych Ruchu Towarzystw Regionalnych RP oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, a nagroda za 2019 r. zostanie wręczona we Wrocławiu podczas Spotkań z Książką i Prasą Regionalną organizowanych we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną. Termin Spotkań zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września 2020 r.


Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować pod adres: dtr.wroclaw@gmail.com