ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Redakcja „Dolnego Śląska” zaprasza do współredagowania naszego czasopisma i publikowania na jego łamach materiałów związanych z naszym regionem, jego historią, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz współczesnym życiem społecznym i kulturalnym. Nasze pismo zmieniło nieco swój profil, stając się regionalnym almanachem społeczno-kulturalnym. Nie rezygnujemy z publikacji artykułów naukowych, dbamy też nadal o wysoki poziom wszelkich tekstów, poszerzamy jednak ich tematykę o materiały informacyjne i publicystyczne dotyczące Dolnego Śląska. Pragniemy, aby zawartość rocznika była atrakcyjna i interesująca dla wszystkich, którym dobro naszego regionu leży na sercu, a jednocześnie przydatna w działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej nauczycieli, bibliotekarzy, członków dolnośląskich towarzystw regionalnych, samorządów, także dla badaczy i pasjonatów aktywnych w swych lokalnych środowiskach.

            Obecnie przygotowujemy kolejny numer, którego tematem głównym jest Odra, we wszystkich aspektach – hydrograficznym, przyrodniczym, turystyczno-krajoznawczym, historycznym, ekonomicznym, kulturowym. Pozostawiamy jednak tradycyjne działy i jesteśmy otwarci na powstawanie nowych. Następne tematy główne kolejnych numerów to: kolonie i wioski artystyczne; uzdrowiska dolnośląskie; lokalne inicjatywy obywatelskie; Dolny Śląsk w literaturze i sztuce; koleją przez Dolny Śląsk. Zapraszamy więc do nadsyłania propozycji oraz gotowych tekstów. Nie gwarantujemy opublikowania wszystkich, ale odpowiemy na każdą propozycję i na każde pytanie.


Kontakt z redakcją: dtr.wroclaw@gmail.com

Do niniejszego zaproszenia dołączamy instrukcję edytorską.