Ciekawe artykuły w Dolnym Śląsku nr22/2019 – Andrzej Dębski o dawnych kinach Wrocławia


Dalsza zachęta do sięgnięcia po najnowszy (22/2019) numer „Dolnego Śląska”. Świetny artykuł Andrzeja Dębskiego o dawnych kinach Wrocławia


Kino Lwów

Andrzej Dębski
Ślady dawnych kin w przestrzeni współczesnego Wrocławia

Pierwszy seans filmowy we Wrocławiu odbył sią 7 września 1896 r. w nieistniejącym dzisiaj Wrocławskim Domu Koncertowym przy Gartenstrasse 39-41 (obecnie ul. Piłsudskiego). W kolejnych latach film zagościł na stałe jako element repertuarowy w trzech wrocławskich teatrach variétés, a także Wrocław odwiedzały objazdowe kinematografy.

Kina stacjonarne zaczęły powstawać od 1906 r., najpierw jako tzw. kina sklepowe, a następnie coraz bardziej okazałe pałace filmowe. Przed wybuchem drugiej wojny światowej we Wrocławiu funkcjonowało blisko 40 kin, przy czym konkurencja i inne czynniki sprawiły, że już wcześniej wiele z nich zniknęło z mapy miasta. Gdyby policzyć lokalizacje, w których istniały kina w ówczesnym niemieckim Wrocławiu, otrzymalibyśmy liczbę bliską 80.

Z artykułów opublikowanych w polskiej prasie z czerwca 1945 r. można się dowiedzieć, że z kin przedwojennych zostały zaledwie cztery zdolne do użytku i to ze zdekompletowaną aparaturą i wymagające remontu. Pierwsze z nich, Warszawę (dawny Palast-Theater), otwarto 16 czerwca. W 1960 r. we Wrocławiu istniało już 29 kin, w 1980 r, – 28, a w 1990 r. – 21. Na przełomie wieków pojawiły się w mieście pierwsze multipleksy (Star Century – 1999, Helios – 2002), a następnie kolejne, które wyparły tradycyjne kina.

[..]