Ciekawe artykuły w Dolnym Śląsku nr22/2019 – Antoni Bok o dolnośląskich cerkwiach


Zachęta do sięgnięcia po najnowszy (22/2019) numer „Dolnego Śląska”. Świetny artykuł Antoniego Boka o dolnośląskich cerkwiach! Znaliście je?


Zimna Woda A. Bok 2015

Antoni Bok
Szlakiem cerkwi prawosławnych w Zagłębiu Miedziowym

Opisy powojennej historii lokalnej na ziemiach zachodnich i północnych zaczynają się najczęściej od informacji, jakie kategorie polskich osadników, skąd przybywających i w jakiej ilości zaludniły dany teren. W adnotacjach dotyczących licznych miejscowości pojawia się dopisek o przybyłej w 1947 r. (w ramach Akcji Wisła) ludności ukraińskojęzycznej (głównie łemkowskiej i ukraińskiej), deportowanej z terenów południowo-wschodniej Polski; we wsiach zachodniej części naszego regionu pojawia się głównie ludność łemkowska. Z zapisów wynika, że na Dolnym Śląsku w jego ówczesnych granicach administracyjnych znalazło się ponad 21 tysięcy tych przesiedleńców, spośród których około 80-90% pochodziło z Łemkowszczyzny.

Przymusowe przesiedlenia w ramach Akcji Wisła i ich następstwa szczegółowo opisano w literaturze, nie będziemy więc tymi powiązanymi z sobą kwestiami szerzej zajmować. Artykuł ma charakter krajoznawczy, a głównym jego celem jest zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe, kontynuowane, wytworzone i rozwijane przez społeczności łemkowskie w nowych miejscach zamieszkania (wbrew początkowym założeniom władz polskich, przewidujących całkowitą asymilację tej ludności w nowym środowisku polskim). Jego najbardziej widocznym przejawem są cerkwie – siedziby lub filie parafii prawosławnych, skupiające i integrujące miejscowych oraz okolicznych mieszkańców. […]

Michałow A. Bok 2015