Projekt nowego Statutu DTR – XIII Zjazd DTR


Po przeprowadzeniu konsultacji komitet redakcyjny nowego Statutu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego przedstawia jego projekt, który zostanie poddany dyskusji i głosowaniu na XIII Zjeździe. Poniżej pliki do pobrania: Zmiany w statucie i Nowy statut-tekst jednolity