Materiały na XIII Zjazd DTR, marzec 2019


Zarząd Główny przedstawia materiały na XIII Zjazd Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego z prośbą o uwagi, propozycje i poprawki, które należy przesyłać pod adres: dtr.wroclaw@gmail.com W materiałach na XIII Zjazd znajduje się Ramowy porządek obrad, Regulamin obrad XIII Zjazdu DTR, Zmiany w statucie oraz Nowy statut DTR – tekst jednolity.

Materiały do pobrania poniżej: