XIII Walny Zjazd DTR – komunikat dla wszystkich członków DTR, luty 2019


XIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego odbędzie się 23 marca br. w godz. 11:00-15:00 w sali konferencyjnej (parter) Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Worcella 25/27 we Wrocławiu. 

 Do udziału w Zjeździe zaproszeni są wszyscy członkowie DTR, natomiast stowarzyszone z DTR towarzystwa regionalne prosimy o wyłonienie 2-3 osób jako delegatów z głosem stanowiącym.

W najbliższych dniach zamieścimy na stronie internetowej <dtr-dtsk.pl> materiały zjazdowe (projekt zmian w statucie, porządek i regulamin obrad, sprawozdanie z przebiegu XII kadencji Towarzystwa). Prosimy o uwagi do tych dokumentów – będą one nanoszone w miarę ich napływania, a ich ostateczna redakcja zostanie przedstawiona w ostatnim tygodniu przed Zjazdem. Z uwagi na konieczne oszczędności nie będziemy rozsyłać pocztą tradycyjną tych materiałów, ale ich ostateczne wersje drukowane zostaną udostępnione w kilku egzemplarzach podczas Zjazdu. Nie będziemy też wysyłać pocztą tradycyjną zaproszeń na Zjazd (poza wyjątkowymi przypadkami) i poprzestaniemy na informacjach mailowych oraz na stronie www.

Przed rozpoczęciem Zjazdu możliwe będzie opłacenie bieżących i zaległych składek członkowskich (członkowie indywidualni: 30,00 zł, emeryci i renciści: 15,00 zł, stowarzyszenia: 70,00 zł rocznie). Aby jednak Zjazd mógł się rozpocząć w wyznaczonym czasie, będziemy wdzięczni za wcześniejsze opłacenie składek przelewem na konto nr:
03 1750 0012 0000 0000 3280 6128

Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

Za Zarząd Główny DTR
Stefan Bednarek
28 lutego 2019 r.