Rusza PROO 2018-2030, NIW-CRSO, luty 2019


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019.
Pozwoli on organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów m.in.:

  • rozwój kadr,
  • zakup sprzętu,
  • remont siedziby,
  • realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • termin składania wniosków do 12 marca 2019 r.,godz. 12.00,
  • wnioski online w Systemie Obsługi Dotacji,
  • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
  • nie wymagamy wkładu własnego,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Termin złożenia wniosku do 12.03.2019

Więcej szczegółów:
informacje o konkursie https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/konkursy/
regulamin konkursu z załącznikami https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

Masz pytania? Skontaktuj się:
mail: proo@niw.gov.pl
telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)