FIO 2019 – wydłużony termin naboru ofert, NIW-CRSO


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w związku z problemami technicznymi związanymi z dostępem do Systemu Obsługi Dotacji, NIW-CRSO w dniu 20 stycznia 2019 i z dostępem do strony internetowej NIW-CRSO w dniach 20 oraz 21 stycznia br. informuje o zmianie terminu naboru Ofert FIO 2019. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych został wydłużony do dnia 23 stycznia 2019 r. do godziny 9:00

Oferty należy składać za pomocą generatora wniosków www.generator.niw.gov.pl

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/Informacja-o-zmianie-terminu-naboru-Ofert-FIO-2019.pdf